Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 80

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân phường Thủy Xuân tổ chức kỳ lần thứ 11, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 25/12/2020

Hội đồng nhân dân phường Thủy Xuân tổ chức kỳ lần thứ 11, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 24/11/2020 Hội đồng nhân dân phường Thủy Xuân tổ chức kỳ lần thứ 11, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trương Quang Trung – UVTV Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.
Về phía lãnh đạo địa phương:
1. Đồng chí Nguyễn An Hoàng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường
2. Đồng chí Nguyễn Văn Lân – Phó bí thư thường trực Đảng ủy 
3. Đồng chí Trần Thị Ngọc – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường
4. Đồng chí Đỗ Nguyễn Băng Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường
Cùng toàn thể các đại biểu HĐND phường, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể và công chức UBND phường.
Tại kỳ họp các đã nghe đ/c Trần Thị Ngọc - Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QPAN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo của của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo của UBND phường về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng chưa giải quyết của các kỳ họp trước trình tại kỳ họp thứ 11
Đại diện Ban kinh tế trình bày báo cáo của ban kinh tế - xã hội, Đại diện ban pháp chế trình bày báo cáo ban pháp chế,
Đồng chí Đỗ Nguyễn Băng Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường thông báo của UBMTTQ Việt Nam phường về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của UBMTTQVN phường tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của UBMTTQVN phường đối với HĐND và UBND phường.
Cũng tại kỳ họp đã nghe đồng chí Trương Quang Trung – UVTV Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy phát biểu chỉ đạo và chia sẽ tình hình của Tỉnh, thành phố.
Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Lê Văn Hòa
Các tin khác
Xem tin theo ngày