Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 84

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 21 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 23/12/2020

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, 21 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã là: Thủ tục đăng ký khai sinh; Thủ tục đăng ký kết hôn; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai tử; Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động; Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động; Thủ tục đăng ký khai tử lưu động; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký giám hộ; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch; Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Thủ tục đăng ký lại khai sinh; Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn; Thủ tục đăng ký lại khai tử; Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày