Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 346

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (tuần 20/7-26/7/2014)
Ngày cập nhật 29/07/2014

Chuyển đổi Trường THPT Trần Hưng Đạo sang trường trung học phổ thông tư thục; Đã có 15 khu bảo vệ thủy sản trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; Kế hoạch triển khai thực hiện về tổ chức bộ máy tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; Gần 13,5 tỷ đồng cho dự án: Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam (tiểu dự án tại Thừa Thiên Huế); Kiểm tra, báo cáo khẩn tình trạng khai thác cát trái phép gây sạt lở bờ biển tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang; Đồng ý chủ trương lập quy hoạch Giao thông vận tải trên địa bàn huyện A Lưới; Các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Huế phải tháo dỡ xong trước ngày 30/8/2014; Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh; Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế; Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP và tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý vận hành hồ chứa; Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (20/7-26/7/2014).

 
 
Ảnh minh họa

Chuyển đổi Trường THPT Trần Hưng Đạo sang trường trung học phổ thông tư thục

Ngày 21/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-UBND chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo từ loại hình dân lập sang trường trung học phổ thông tư thục.

Theo quyết định, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Đã có 15 khu bảo vệ thủy sản trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu vừa ký ban hành Quyết định thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Cồn Máy Bay, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền dựa vào cộng đồng với diện tích rộng 20 ha, nâng số khu bảo vệ thủy sản trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thành 15 khu bảo vệ, với tổng diện tích được bảo vệ hơn 430 ha (khoảng 2% diện tích đầm phá).

Khu bảo vệ thuỷ sản Cồn Máy Bay dựa vào cộng đồng nhằm mở rộng, phát triển mạng lưới các khu bảo vệ thủy sản trên toàn đầm phá, vùng nước nội địa Tam Giang - Cầu Hai, để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bãi giống, bãi đẻ, nguồn lợi thủy sản.

Trong khu bảo vệ thủy sản này sẽ nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên và môi trường thuỷ sinh, như: Khai thác thuỷ sản (động vật và thực vật thuỷ sinh); Nuôi trồng thuỷ sản (động vật và thực vật thuỷ sinh); Chăn thả gia cầm, trâu, bò và các động vật khác vào khu bảo vệ; Xây dựng các công trình sản xuất (kể cả công trình nhà ở).

Chi hội Nghề cá Thủy An, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn các hành vi trái pháp luật gây hại và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý các hành vi vi phạm, gây hại đến Khu Bảo vệ thủy sản Cồn Máy Bay.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện về tổ chức bộ máy tiếp công dân trên địa bàn tỉnh

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân hiện nay, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thực hiện về tổ chức bộ máy tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo kế hoạch, mô hình tổ chức bộ máy tiếp công dân ở cấp tỉnh: UBND tỉnh sẽ thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Cấp huyện: UBND cấp huyện thành lập Ban Tiếp công dân cấp huyện. Ban Tiếp công dân cấp huyện có Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân; Cấp sở, ngành: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bố trí địa điểm tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan để thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và xử lý đơn thư gửi đến cơ quan; bố trí công chức thuộc Thanh tra cơ quan làm công tác tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân thường xuyên của cơ quan phù hợp với yêu cầu, tính chất tổ chức và hoạt động của từng cơ quan. Cấp xã, phường, thị trấn: Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã; bố trí công chức kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Để công tác tiếp công dân đi vào nề nếp và đạt kết quả cao, ngoài việc hoàn thiện tổ chức bộ máy tiếp công dân; UBND các cấp, các sở, ngành cần xây dựng và rà soát các văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, cụ thể:

- Thanh tra tỉnh tăng cường chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành các thủ tục rà soát các quy chế, quy định, các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng văn bản mới cho phù hợp với Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

- Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Nghiên cứu xây dựng các quy trình theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO về thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

- UBND cấp huyện, cấp xã, các sở, ngành ban hành nội quy tiếp công dân; xây dựng văn bản có liên quan đến công tác tiếp công dân; kiểm tra, rà soát bổ sung, sửa đổi các quy định đã ban hành phù hợp quy định của Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Việc xây dựng quy chế, quy định, quy trình tiếp công dân phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, thủ tục đơn giản, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi để công dân được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật tại Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân.

 

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian gần đây; đặc biệt trước sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu thuyền vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam được quy định bởi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ngày 24/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo đó, sẽ huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong phổ biến, giáo dục pháp luật về biển; gắn nội dung phổ biến pháp luật về biển với việc tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết quốc tế trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển, lên án các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế về biển; phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Tăng thời lượng, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các báo điện tử, cổng thông tin, trang thông tin điện tử, đài phát thanh - truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động, tuyên truyền thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình đối ngoại.

Tổ chức các tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề pháp lý liên quan đến biển tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư.

Tổ chức hội diễn văn nghệ, thông tin lưu động có lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về biển, chú trọng tổ chức thi dưới hình thức sân khấu hóa tại các điểm du lịch biển, hoặc tổ chức kết hợp với hoạt động sinh hoạt hè, hoạt động tình nguyện của thanh thiếu niên.

Xây dựng pano, áp phích, phát miễn phí các tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, chú trọng tổ chức thực hiện tại các vùng ven biển, tại các điểm du lịch biển, các địa điểm công cộng (nhà ga, bến tàu, sân bay…).

Kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển với việc tổ chức các cuộc triển lãm về chủ đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam; thông qua các cuộc giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biển, ven biển.

 

Gần 13,5 tỷ đồng cho dự án: Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam (tiểu dự án tại Thừa Thiên Huế)

Theo Quyết định số 1505/QĐ-UBND vừa được UBND ban hành, Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ thông qua cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA) dự án Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam (giai đoạn 2) - tiểu dự án tại Thừa Thiên Huế với vốn viện trợ không hoàn lại là 60.456.000 JPY (tương đương 12.411.240.000 đồng) và vốn đối ứng từ ngân sách các địa phương tham gia dự án là 800.000.000 đồng.

Dự án sẽ thực hiện hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và giáo dục thiên tainhằm giảm thiểu rủi ro tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai liên quan tới nước bằng hệ thống quản lý lũ tổng hợp.

 Dự án do Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ dự án và được thực hiện từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2016.

 

Kiểm tra, báo cáo khẩn tình trạng khai thác cát trái phép gây sạt lở bờ biển tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3984/UBND-TN yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Vang khẩn trương tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc khai thác cát trái phép gây sạt lở bờ biển và ảnh hưởng đến khu vực rừng dương phòng hộ chắn cát ven biển theo thông tin phản ánh của nhiều phương tiện truyền thông, tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang; báo cáo và đề xuất UBND tỉnh biện pháp chấn chỉnh, xử lý quyết liệt để ngăn ngừa các hành vi vi phạm nêu trên.

 

Đồng ý chủ trương lập quy hoạch Giao thông vận tải trên địa bàn huyện A Lưới

Là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4031/UBND-GT, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện A Lưới tổ chức lập Quy hoạch Giao thông vận tải trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở tận dụng và kế thừa các Quy hoạch hiện có nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các Quy hoạch có liên quan. UBND huyện A Lưới chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách huyện để thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Quá trình thực hiện, yêu cầu UBND huyện A Lưới phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn, cung cấp các số liệu, tài liệu có liên quan, đảm bảo phù hợp với Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của Tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố Huế phải tháo dỡ xong trước ngày 30/8/2014

Là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tại Công văn số 4080/UBND-XD về tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Huế nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng, góp phần giữ gìn và phát triển thành phố Huế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Thủ trưởng các doanh nghiệp trên địa bàn chỉ đạo rà soát khuôn viên đất được giao cho đơn vị mình, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng và tự tổ chức thực hiện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Thời hạn hoàn thành tháo dỡ trước ngày 30/8/2014.

UBND thành phố Huế triển khai đến UBND các phường và tổ chức kiểm tra, lập danh sách các cơ quan có công trình xây dựng trái phép theo từng tuyến đường cụ thể; làm việc với các đơn vị này để đôn đốc, kiểm tra việc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm. Quá thời hạn nêu trên, UBND thành phố Huế thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc xây dựng, cơi nới của một số hộ gia đình, cá nhân, UBND thành phố Huế chủ động ban hành kế hoạch để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để thực hiện thanh tra trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Huế, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong việc sử dụng đất được giao quản lý, sử dụng và kiến nghị các biện pháp xử lý. Đoàn thanh tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ từ ngày 15/9/2014; đối tượng thanh tra do Đoàn Thanh tra rà soát, lập danh mục cụ thể.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế thực hiện đưa tin, tuyên truyền nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn này để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

 

Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên đối với cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2014.

Theo Quyết định, giá tính thuế tài nguyên đối với cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh là 20.000 đồng/m3.

 

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có 32 thủ tục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 29 thủ tục hành chính mới ban hành và 09 thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ.

32 thủ tục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế gồm: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài tại Việt Nam; Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập); Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư/nội dung đăng ký hành nghề của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh; Cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật; Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật; Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật; Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (theo quyết định của tổ chức chủ quản); Cấp phép thành lập Văn phòng công chứng; Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng (đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động); Bổ nhiệm công chứng viên (đối với trường hợp không được miễn đào tạo và tập sự); Bổ nhiệm công chứng viên (đối với trường hợp được miễn đào tạo và tập sự); Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp theo nguyện vọng); Cấp Thẻ công chứng viên; Cấp lại Thẻ công chứng viên.

29 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư; Hợp nhất công ty luật; Sáp nhập công ty luật; Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư (đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư); Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư (đối với người được miễn tập sự nghề luật sư); Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Đăng ký thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư; Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh; Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng; Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng đối với trường hợp chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng; Thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập; Đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng; Đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng; Đăng ký tập sự hành nghề công chứng; Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng  trong cùng tỉnh; Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp; Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp; Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp; Đăng ký hoạt động đối với trường hợp chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp; Đăng ký danh sách đấu giá viên.

09 thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ gồm: Quyết định cho gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn; Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư; Thành lập Đoàn Luật sư; Giải thể Đoàn Luật sư; Giải thể Phòng Công chứng; Tạm đình chỉ hành nghề công chứng; Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng; Bổ nhiệm giám định viên; Miễn nhiệm giám định viên.

 

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành có 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được sửa đổi, bổ sung, gồm:

1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

2. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ;

3. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

4. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ;

5. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

6. Chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản;

7. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

 

 

Xây dựng mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện Công văn số 6359/BCT-TTTN ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương về xây dựng mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 24/7/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4054/UBND-CT yêu cầu Sở Công Thương làm việc với UBND thành phố Huế rà soát tiến độ, tình hình kết quả triển khai mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ An Cựu, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện liên quan xây dựng, đề xuất phương án xây dựng chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn nêu trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm 2014, để xem xét đề xuất Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương.

 

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP và tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý vận hành hồ chứa

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-BCT ngày 11/7/2014 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện và Công văn số 6401/BCT-TCNL ngày 10/7/2014 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, ngày 24/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4058/UBND-CT giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các nội dung theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Chỉ thị nêu trên; báo cáo tình hình thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành, địa phương, chủ các hồ đập thủy điện đang vận hành và đang triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các Chỉ thị liên quan của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh.

Sở Công Thương tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014, Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh; báo cáo trực tiếp Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 6401/BCT-TCNL của Bộ Công Thương.

 

Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Thực hiện Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014; Công văn số 8268/BTC-TCHQ ngày 23/6/2014 và Công văn số 8269/BTC-TCHQ ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính, ngày 24/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4042/UBND-TC giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.

 

 

nguồn:thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày