Tìm kiếm tin tức

Địa chỉ cơ quan :     38 Lê Ngô Cát
Điện thoại cơ quan :     054. 3822415
Fax :     054. 3895319
Email :     thuyxuan@thuathienhue.gov.vn
 

nằm về phía Tây Nam thành phố, có địa hình bán sơn địa. Theo quy hoạch của Tỉnh và Thành phố, phường đang trên tiến trình Đô thị hóa, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện.

Vị trí:

- Phía Bắc giáp phường Phường Đúc – Thành phố Huế.

- Phía Đông giáp phường Trường An, xã Thủy An – Thành phố Huế.

- Phía Nam giáp xã Thủy Bằng – Huyện Hương Thủy.

- Phía Tây giáp: phường Thủy Biều – Thành phố Huế.

Khu vực dân cư: .

Cơ sở tôn giáo: Địa bàn phường có tất cả 43 chùa.

Một số đặc điểm kinh tế – văn hóa – xã hội:

Nền kinh tế của phuờng chủ yếu dựa vào Nông nghiệp, chỉ có một số ít phát triển kinh tế dựa vào dịch vụ và buôn bán nhỏ, nhân dân chủ yếu theo đạo phật, văn hóa làng xã vẫn được bảo tồn và phát huy.

Di tích lịch sử, ngành nghề thủ công truyền thống:

Di tích lịch sử: có 02 lăng của vua Tự Đức và Đồng Khánh

Ngành nghề thủ công truyền thống, làng nghề:

Trên địa bàn phường có làng nghề đúc đồng truyền thống.

Dịch vụ du lịch:

Phát triển du lịch, dịch vụ nhờ có các danh thắng trên địa bàn và địa hình bán sơn địa.