Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 98.928
Truy câp hiện tại 3

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng  theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND phường Thủy Xuân. (kèm theo danh mục)
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 của UBND phường Thuỷ Xuân
Thực hiện Quyết định 3141/QĐ-UBND, ngày  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một của tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hanh Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;    
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hanh Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hanh Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 8623/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của thành phố Huế; Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của thành phố...
Thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật đã được các Sở, Ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của văn bản trong thực tiễn thi hành;...
Các tin khác
Xem tin theo ngày