Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 91.271
Truy câp hiện tại 2

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2023
Ngày cập nhật 07/11/2023

Chiều ngày 06/11/2023, Uỷ ban nhân dân phường Thủy Xuân họp đánh giá, xếp loại công chức năm 2023. Chủ trì họp có đồng chí Trần Thị Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường và toàn thể các công chức UBND phường tham dự.

 

Tại buổi họp, các công chức nghiêm túc tự kiểm điểm, đánh giá những kết quả và rút ra những khuyết điểm của cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các công chức tham dự đã thẳng thắn tham gia đánh giá, góp ý trên tình thần xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những khuyết điểm của từng công chức nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi họp, tập thể đã thống nhất và biểu quyết thông qua 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 10 cá nhân hoàn hành tốt nhiệm vụ.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Trần Thị Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ công chức trong thời gian qua, đồng thời hoan nghênh các công chức có tình thần xây dựng, giúp đỡ nhau trong việc tham gia đánh giá, góp ý lẫn nhau. Qua đó đề nghị toàn thể các công chức tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày