Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 77

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND phường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 30/11/2020

UBND phường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/2/2020 của UBND phường Thủy Xuân về Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.
Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND phường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong đời sống xã hội; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Hôm nay, UBND phường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 với hoạt động trọng tâm là tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013, NĐ 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải đáp, trao đổi một số tình huống thực tế cho toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ cốt cán các tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường. Từ đó nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức cũng kỹ năng xử lý tình huống thực tế, góp phần giảm thiểu các tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng dân cư, đảm bảo về an ninh trật tự, trật tự xã hội trên địa bàn phường và làm giảm thiểu các vụ việc tranh chấp, khiếu nại khiếu kiện vượt cấp đó là mục đích quan trọng của buổi Hội nghị ngày hôm nay.
 
Lê Văn Hòa
Các tin khác
Xem tin theo ngày