Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 82.461
Truy câp hiện tại 4

Hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn phường Thủy Xuân
Ngày cập nhật 20/02/2020

Hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn phường Thủy Xuân

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG THỦY XUÂN


Số:         / KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thủy Xuân, ngày       tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

 do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn phường Thủy Xuân

 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Tình hình dịch bệnh

Bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây nên là bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người chủ yếu trong nhóm người có tiếp xúc gần. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, ho, viêm phổi nặng và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp cấp.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và gần 20 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

2. Cơ sở pháp lý:

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

-  Công điện số 88/CĐ-BYT ngày 24/01/2020 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo một số nội dung để tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

- Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”;

- Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm;

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Kế hoạch số 187/KH-SYT ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

- Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND thành phố Huế về việc Hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố Huế. ``                    

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Phát hiện sớm, báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn phường.

2. Mục tiêu cụ thể (theo tình huống dịch bệnh)

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do nCoV trên địa bàn thành phố Huế về từ vùng có dịch để xử lý triệt để, tránh lây lan cho cán bộ y tế và cộng đồng.

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xác định

Phát hiện sớm các trường hợp bệnh có liên quan đến trường hợp bệnh xác định đã xâm nhập để cách ly, theo dõi, xử lý triệt để ổ dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.

2.3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng

Phát hiện sớm các trường hợp bệnh mắc mới trong cộng đồng, thiết lập khu vực hạn chế (vùng dịch), xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế tối đa khả năng dịch lan rộng trong cộng đồng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa có bệnh nhân

- Chủ tịch UBND phường, trưởng ban chỉ đạo chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) phường, tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh, phát hiện, xử lý ổ dịch tại địa bàn phường. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh nCoV để triển khai thực hiện.

- Trạm y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly tại địa phương; sẵn sàng phối hợp tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, chuyển bệnh, điều trị bệnh nhân, hạn chế tử vong khi có bệnh nhân.

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch tại cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân có yếu tố dịch tễ tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng.

- Kiện toàn, thành lập các tiểu ban phòng chống dịch bệnh tại khu vực và tổ dân phố để nắm bắt tình hình .

- Liên hệ cơ quan chuyên môn cấp trên để đề xuất dự trữ, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để có công tác phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xác định

- Chủ tịch UBND phường, trưởng ban chỉ đạo chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) phường tổ chức họp hàng tuần và đột xuất để thống nhất chỉ đạo triển khai các hoạt động tại địa phương.

- Tăng cường công tác phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp trên giám sát chủ động, điều tra dịch tễ, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa. Thực hiện công tác phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ; Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

- Có phương án đề xuất trang thiết bị vật tư y tế cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Xây dựng tổ chức lực lượng thường trực các đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, điều chuyển bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục đề xuất bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để báo cáo thành phố để có phương án tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn phòng chống dịch tại các phường.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời.

3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng

- Báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho UBND Thành phố, Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp các biện pháp phòng chống dịch để nhận được các chỉ đạo kịp thời.

- Chủ tịch UBND phường, trưởng ban chỉ đạo chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) phường chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng và các phương án phối hợp tổ chức phòng dịch để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch.

- Huy động các ban, ngành đoàn thể tham gia vào các đội sơ cứu, hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại Trạm y tế; Thành lập các đội đáp ứng nhanh phối hợp cùng các đội y tế thành phố phòng chống dịch để hỗ trợ các khu vực xử lý ổ dịch.

- Tổ chức các đội thường trực, phản ứng nhanh cấp cứu, thu dung, sẵn sàng hỗ trợ tuyến các tổ, khu vực ứng phó và điều chuyển bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện từ các đơn vị trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp bổ sung.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các phường.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHUNG

1. Tổ chức, chỉ đạo

- Tăng cường huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giám sát phát hiện và thông báo dịch.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm; sẵn sàng phối hợp cấp trên trong công tác thu dung, điều chuyển bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho người dân theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo trạm y tế chủ trì, phối hợp công an phường theo dõi,giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân, phối hợp với trung tâm y tế thành phố lấy mẫu và gửi mẫu đi xét nghiệm. Tham gia tập huấn về giám sát ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV cho cán bộ y tế.

2. Chuyên môn kỹ thuật

2.1. Các giải pháp giảm mắc

          - Tăng cường công tác nắm bắt tình hình cũng như con người để giám sát bệnh bệnh nCoV đảm bảo đủ khả năng lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

          - Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn cấp trên để giám sát, phòng chống dịch bệnh nCoV; thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, phối hợp công an phường và đội phòng chống dịch của thành phố nắm bắt thông tin điều tra những người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của thành phố để kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

          - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế trong việc điều chuyển bệnh để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân.

          - Củng cố và duy trì hoạt động đội phản ứng nhanh. Tổ chức trực dịch 24/24 (Tình huống 3) trong thời gian có dịch.

          - Tổ chức chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh nCoV.

          - Phối hợp cùng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra công tác sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại các tổ và khu vực trên địa bàn phường, trong và sau thời gian xảy ra dịch.

  • Xây dựng phương án, đề xuất kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.

2.2. Các giải pháp giảm tử vong

          Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên và các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống dịch.

          3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

          - Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch cho người dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

          - Tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài vào Việt Nam cũng như tới những người Việt nam đi du lịch tới các quốc gia/vùng có dịch bệnh nCoV.

          - Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ tuyên truyền trong và ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các ban ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

- Phổ biến các biện pháp phòng, chống thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng chống, biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi lại đến vùng có ổ dịch.

4. Phối hợp liên ngành

- Phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với các chức năng nhiệm vụ.

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể (phụ nữ, thanh niên, nông dân, Hội chữ thập đỏ) trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Thành lập các tiểu ban tại tổ dân phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại phường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trạm Y tế phường:

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Làm đầu mối phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCoV; tổng hợp thông tin báo cáo tình hình dịch gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh, UBND Thành phố.

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm ca mắc bệnh đầu tiên tại các khu vực, tổ dân phố, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời, đồng thời báo cáo thành phố xin ý kiến chỉ đạo kịp thời đúng với tình hình thực tế và luôn cập nhập diễn biến tình hình dịch theo quy định.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan chuyên môn của thành phố để triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Phối hợp bộ phận tài chính - ngân sách xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh nCoV, tham mưu xin ý kiến chủ tịch UBND phường để gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

          2. Bộ phận Tài chính – Ngân sách:

Phối hợp với trạm y tế phường xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh nCoV, tham mưu xin ý kiến chủ tịch UBND phường để  gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường, đề xuất UBND thành phố hỗ trợ kinh phí cũng như cân đối ngân sách bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch. Đặc biệt ưu tiên cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ phục vụ công tác chẩn đoán phòng chống dịch, xử lý ổ dịch, kinh phí truyền thông, tập huấn chuyên môn kĩ thuật, giám sát điều tra, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trực tiếp tham gia chống dịch và điều trị cho bệnh nhân.

          3. Các trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn phường:

          - Hiệu trưởng các trường học và các cơ sở giáo dục chủ động tổng vệ sinh và đồ chơi của trẻ trong trường, lớp học. Phối hợp với Trạm y tế phường tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh nCoV cho học sinh.

          - Các trường học và các cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế triển khai phun hóa chất khử khuẩn tại cơ sở, trường học trên địa bàn phường theo ý kiến chỉ đạo của thành phố để phòng, chống nCoV.

          4. Bộ phận Văn hóa – Thông tin

- Tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV cho nhân dân, đảm bảo không gây hoang mang trong cộng đồng.

  5. Công an phường, Ban chỉ huy Quân sự phường:

- Phối hợp Công an Tỉnh quản lý người nhập cảnh đến địa bàn thành phố Huế, về cư trú tại địa phương; đặc biệt từ các vùng đang có dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, thông tin nơi lưu trú cho ngành du lịch.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, ngành Y tế, Ban Quân dân y sẵn sàng tham gia để triển khai Bệnh viện dã chiến, cách ly khu vực khi có yêu cầu nhằm khống chế dịch lan rộng ra cộng đồng.

6. Các đơn vị khác:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm tham gia, phối hợp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

7. Đề nghị UBMTTQVN phường, các ban ngành đoàn thể của phường:

Huy động hội viên, đoàn viên, thanh niên, ở các chi hội dân cư, tổ dân phố tham gia tích cực tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh nCoV cho cộng đồng.

8. Bộ phận Văn phòng UBND phường:

- Tham mưu thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do vi rut Corona (nCoV) gây ra. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống bệnh theo chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát ca bệnh nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại cộng đồng.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, bộ phận chuyên môn của UBND phường, các ban ngành đoàn thể, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về văn phòng UBND phường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định ./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố

- Trung tâm Y tế thành phố;         (để báo cáo)

- Phòng y tế thành phố;

- Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN phường;

- CT và các PCT UBND phường;

- BCĐ Phòng chống dịch Corona phường;

- Các đơn vị tại mục V;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày