Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 82.236
Truy câp hiện tại 6

Đại hội Đảng bộ phường Thủy Xuân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra thành công tốt đẹp
Ngày cập nhật 08/06/2015
    Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Huế lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.
    Sáng nay 05 tháng 6 năm 2015, được sự nhất trí của Thường vụ Thành ủy Huế, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủy Xuân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thủy Xuân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
 
      Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Trần Thanh Bình - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Quang Vinh - TUV, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
     Về phía lãnh đạo Thành phố có Đồng chí: Nguyễn Kim Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Huế, Đồng chí Hoàng Hải Minh, Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND Thành phố Huế. Cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Thành ủy Huế, các đồng chí trong tổ giúp việc phục vụ cho công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Thủy Xuân.
Có các đồng chí đại biểu nguyên là Bí thư Đảng bộ và Chủ tịch HĐND, UBND phường nay đã nghĩ hưu
Đại hội đã triệu tập 101 đại biểu đại diện cho 230 đảng viên của 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Thủy Xuân.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thủy Xuân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phường. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần này được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cho những năm tiếp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và phù hợp với xu thế chung. Đại hội sẽ tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đề ra phương hướng nhiệm vụ về xây dựng Đảng.
       Đại hội được nghe phát biểu chúc mừng của Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và đón nhận lãng hoa chúc mừng đại hội của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Dũng - Ủy viên TV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, qua phát biểu tại đại hội  đồng chí đã đánh giá cao những kết quả đạt được mà Đảng bộ phường thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, đồng chí đã gợi mở một số vấn đề đại hội thảo luận nhằm thực hiện có hiệu quả mà báo cáo chính trị đã đề cặp, cụ thể:
    1. Tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế trong 5 năm tới, chú trọng phát triển dịch vụ - du lịch chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phát triển sản xuất CN-TTCN, phát triển kinh tế vườn gắn với dịch vụ, du lịch. Xây dựng phường có đặc trưng nhà vườn, nhà biệt thự.
    2. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, giữ vững cảnh quan, môi trường phía Tây Nam thành phố. Phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu, tham gia, phối hợp của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, làm cho cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Huế xứng đáng là Thành phố văn hóa, du lịch, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.
    3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân,  an ninh nhân dân. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan lợi dụng “tôn giáo” để chống phá Đảng và Nhà nước, âm mưu chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
    4. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ cốt cán từ phường đến từng tổ dân phố, phải gần dân, sát dân, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền của các tầng lớp nhân dân để kịp thời giải quyết những vẫn đề đặt ra trong cuộc sống vì lợi ích của dân. 
    5. Sau Đại hội, Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Chương trình làm việc toàn khóa để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cả hệ thống chính trị; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ trong Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, làm cơ sở để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, là nền tảng, cơ sở để nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng sự đồng thuận xã hội.
       Đại hội bầu trực tiếp Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí thay mặt cho Đại hội triển khai, thực hiện thắng lợi mà Nghị quyết mà Đại hội đã thông qua. Đại hội cũng đã bầu 04 Đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Huế khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
       Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra cùng ngày đã bầu Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thế Mỹ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, tập trung trí tuệ Đại hội phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo bầu không khí vui tươi, tin tưởng lẫn nhau để đạt được sự thống nhất cao trong Đại hội.
Bài và ảnh: Hoàng Lân
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày