Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 91.271
Truy câp hiện tại 5

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch đào tạo kiến thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020
Ngày cập nhật 25/10/2023

Ngày 20/10/2023, Ban chỉ đạo 19 ban hành Kế hoạch số 2243/KH-BCĐ19 đào tạo kiến thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể  áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020.

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, Ban chỉ đạo 19 triển khai tổ chức tập huấn đào tạo cho các đơn vị áp dụng thí điểm tại UBND huyện Quảng Điền và UBND huyện Phú Lộc với mục đích nhằm đào tạo kiến thức cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 tại các đơn vị áp dụng thí điểm. Đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản để xây dựng bộ chỉ số và tự đánh giá/chấm điểm cho chính quyền địa phương theo TCVN ISO18091:2020.

Lớp tập huấn dự kiến diễn ra trong 02 ngày 26-27/10/2023 tại 02 huyện Quảng Điền và Phú Lộc với các nội dung tập huấn như nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 4004/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020; Hướng dẫn phương pháp phát triển và xây dựng bộ chỉ số chấm điểm cho địa phương theo TCVN ISO 18091:2020.

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày