Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 91.271
Truy câp hiện tại 4

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai chiến dịch cấp phát chữ ký số toàn dân
Ngày cập nhật 11/08/2023

Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong quá trình chuyển đổi số, hoàn thiện các điều kiện hình thành công dân số, ngày 27/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7702 /UBND-KN2 đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện phổ cập chữ ký số toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Các sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tiếp cận, cấp phát trực tiếp chữ ký số cho công chức, viên chức và người lao động. Đại học Huế tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tiếp cận các trường, cơ sở đào tạo để cấp phát chữ ký số cho giáo viên, người làm việc và sinh viên trong các trường, đơn vị thuộc Đại học Huế. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai phong trào cấp chữ ký số cho đoàn viên thanh niên; Phát động phong trào 100% đoàn viên được cấp phát chữ ký số.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương truyền thông ý nghĩa của chương trình đến các hộ gia đình. Chỉ đạo việc thông tin và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong chương trình tiếp cận đến tận hộ gia đình cấp phát chữ ký số cho người dân; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức sự kiện công bố chương trình trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố để truyền thông đến quần chúng nhân dân nắm, tích cực tham gia chương trình.

Công văn nêu rõ, Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổ chức, triển khai thực hiện chương trình.

 
 
Nguồn tin: www.thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày