Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 98.928
Truy câp hiện tại 17

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/08/2023

Ngày 08/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 276/KH-UBND Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu: Đối với cấp xã, Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư phấn đấu đạt 100%; Tỷ lệ chuyển đổi đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin -viễn thông đạt 80%. Tỷ lệ phường, thị trấn có trang thông tin điện tử tại UBND cấp xã phấn đấu đạt 100%. Tỷ lệ xã có trang thông tin điện tử tại UBND cấp xã phấn đấu đạt 100%...; Đối với cấp huyện, Tỷ lệ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có cơ sở truyền thông cấp huyện phấn đấu đạt 100%. Tỷ lệ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh phấn đấu đạt 100%; Đối với cấp tỉnh, tỷ lệ tỉnh, thành phố có Hệ thống thông tin nguồn để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố phấn đấu đạt 100%.

Theo đó, để đạt mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức thiết lập hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Tổ chức thiết lập và hoàn thiện trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.  Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn.

 

Nguồn tin: thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày