Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 91.271
Truy câp hiện tại 3

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 02/08/2023

       Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 26/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-STNMT để triển khai thực hiện trong toàn Sở.

       Mục tiêu của Kế hoạch:

       - Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

       -  Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần, phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

       - Phân công, giao nhiệm vụ cho các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở có TTHC chủ trì các nội dung thực hiện, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày