Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 91.271
Truy câp hiện tại 5

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế
Ngày cập nhật 18/07/2023

        Ngày 16/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế với các nội dung chủ yếu sau:

        - Điều chỉnh, bổ sung 02 công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 43,166; trong đó chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 1,0 ha;

        - Bổ sung quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Huế với tổng diện tích
khoảng 29,98 ha./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày