Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.566
Truy câp hiện tại 8
UBND phường họp triển khai Kế hoạch số 1900/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND thành phố Huế về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 08/05/2020
UBND phường họp triển khai Kế hoạch số 1900/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND thành phố Huế về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Vào lúc 14 giờ ngày 08/5/2020, UBND phường họp triển khai Kế hoạch số 1900/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND thành phố Huế về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phường Thủy Xuân và các cán bộ công chức phụ trách địa bàn.
Đến dự và chỉ đạo buổi họp có đồng chí Nguyễn An Hoàng – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy.
Đồng chí Lê Văn Bình – Phó bí thư Thường trực đảng ủy
Đồng chí Trần Thị Ngọc – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường
Tại buổi họp các đồng chí trong ban chỉ đạo và các đồng chí phụ trách địa bàn đã thảo luận các nhóm đối tượng được đề nghị hỗ trợ cũng như chế độ chính sách được hỗ trợ.
Đồng chí Trần Thị Ngọc đã giải trình tất cả các ý kiến thắc mắc của các thành viên dự họp.
 
Lê Văn Hòa
Các tin khác
Xem tin theo ngày