Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 99.295
Truy câp hiện tại 3

Chung nhan Tin Nhiem Mang

LỄ PHÁT ĐỘNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2024
Ngày cập nhật 19/06/2024

Sáng 15/6/2024 tại UBND phường Thủy Xuân, thành phố Huế tổ chức Lễ phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thành phố Huế năm 2024. Đến dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đồng chí Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, 36 phường xã thuộc Thành phố.

 Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo UBND thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh nhấn mạnh: Hưởng ứng chủ trương tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh trong xã hội, góp phần đưa các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam vào đời sống gia đình hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với 5 nội dung cụ thể: Thứ nhất là Tiêu chí ứng xử chung giữa các thành viên trong gia đình. Thứ hai là tiêu chí ứng xử của vợ chồng; Thứ ba là Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; Thứ tư là Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà và Thứ năm là Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em trong gia đình.
   Thực hiện tốt 5 nội dung thuộc Bộ tiêu chí tiêu chí ứng xử trong gia đình không chỉ có ý nghĩa tôn vinh các giá trị cốt lõi của gia đình Việt - gia đình Huế mà việc triển khai phát động đến toàn thể nhân dân sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội, tạo thành cuộc vận động lớn, thu hút toàn dân tham gia thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Cùng với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực gia đình, các phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư đã góp phần định hướng về cách ứng xử, cư xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và giữa gia đình với cộng đồng, xã hội, góp phần hình thành và hun đúc nên các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung, gia đình Huế nói riêng.
   Chính từ truyền thống tốt đẹp của gia đình đã hình thành nên cốt cách đặc trưng của con người Huế, văn hóa Huế, tạo nên cá giá trị văn hóa cao đẹp, lan tỏa trong cộng đồng và tác động tích cực đến toàn xã hội, tạo động lực để phát huy các truyền thống gia đình Huế, bảo tồn di sản văn hóa Huế.
 
    Lãnh đạo UBND thành phố Huế đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN các phường, xã thuộc thành phố Huế tích cực hưởng ứng, triển khai bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, có kế hoạch và lộ trình nhất định; đưa nội dung Bộ tiêu chí vào hương ước, quy ước cơ quan, đơn vị văn hóa, tổ dân phố, thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Lồng ghép Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào chương trình ngoại khóa trường học, sinh hoạt cộng đồng dân cư... Qua đó tạo ra những nhận thức và thay đổi tích cực, góp phần triển khai Bộ tiêu chí thành công, từ đó nhân rộng trên toàn thành phố trong thời gian đến. Đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tại địa phương, tổ chức thực hiện tốt Bộ tiêu chí tại địa bàn khi có đủ điều kiện. Sau phần lễ là phần ký cam kết về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí...
                                                                            Nguồn tin: https://huecity.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày