Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.566
Truy câp hiện tại 5
Hội nghị điển hình tiên tiến phường Thủy Xuân giai đoạn 2010 - 2014
Ngày cập nhật 29/11/2014
Hội nghị Điển hình tiên tiến Phường Thủy Xuân giai đoạn 2010-2014, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đã và đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, hướng tới chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
     Những năm qua, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế đang dần phục hồi sau thời gian rơi vào tình trạng suy thoái, đã có sự tác động không nhỏ đến đời sống của đại đa số quần chúng nhân dân. Đứng trước tình hình đó, dưới sự lãnh chỉ đạo của Thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức Đoàn thể, đặc biệt là sự nổ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường đã góp phần to lớn trong việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đem lại những kết quả đáng phấn khởi trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. 
    Đạt được những kết quả đó, ngoài những yếu tố nêu trên thì việc tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể cán bộ và nhân dân phường Thủy Xuân đã tạo thành một nguồn lực to lớn góp phần tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển ổn định, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Đảng ủy, HĐND, UBND phường đề ra qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Dưới sự lãnh, chỉ đạo của UBND Thành phố Huế, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND Phường đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND Phường đề ra hàng năm. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ và nhân dân đã được nâng cao, các phong trào thi đua do phường cũng như thành phố phát động đã thu hút đông đảo cán bộ và các tầng, lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực hướng tới chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Cụ thể, như: phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn anh ninh chính trị và trật tự xã hội; Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các trường học; Phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, giảm nghèo; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” ở khu dân cư gắn với  phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phong trào hiến máu nhân đạo; Phong trào thi đua hưởng ứng các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện...
Qua đề nghị của các đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố, BTC Hội nghị đã đề nghị Hội đồng TĐKT phường xét, chọn và biểu dương  11 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu:
Hội nghị cũng đã lắng nghe phát biểu chi đạo của đồng chí Nguyễn Sơn – Bí thư Đảng ủy và đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ và nhân dân phường Thủy Xuân, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và cả giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua khen thưởng và việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước của phường trong thời gian tới cần phải tập trung vào các biện pháp chủ yếu đó là: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục thực hiện tốt Luật thi đua Khen thưởng, Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị "về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến" trên các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt chú trọng việc phát hiện và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, các cá nhân điển hình / thi đua yêu nước để tự nguyện tham gia phong trào một cách tích cực. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc xây dựng nội dung và kế hoạch phát động phong trào thi đua từ phường đến cơ sở. Tổ chức tốt hình thức giao ước thi đua giữa các bộ phận ban ngành đoàn thể với nhau, đưa công tác thi đua vào nề nếp, bảo đảm công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đúng quy trình và thủ tục quy định.
      Việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế xã hội trong những năm tới, mà trước mắt là năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong giai đoạn mới, khắc phục khó khăn, thách thức phát động phong trào thi đua mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ và nhân dân phường Thủy Xuân. Chúng ta hy vọng rằng sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày