Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 98.928
Truy câp hiện tại 109

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/04/2023

        Ngày 21/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 372/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Theo đó, Ban hành hệ số điều chỉnh để tính đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

        Hệ số điều chỉnh đơn giá K = 1,148.

        Phương pháp tính đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo Phụ lục đính kèm Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/02/2023./.

Tập tin đính kèm:
V.T.M.Hương-CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày