Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 86.180
Truy câp hiện tại 33

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin dự án
Thống kê các hộ sản xuất kinh, doanh của phường Thủy Xuân
 Ngày 01 tháng 4 năm 2014, UBND Thành phố có Thông báo số 51TB-UBND V/v Chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương (cầu Dã Viên), phường Phường Đúc, phường Thủy Xuân, thành phố Huế      
Xem tin theo ngày