Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 83.026
Truy câp hiện tại 9
Thông tin dự án
Thống kê các hộ sản xuất kinh, doanh của phường Thủy Xuân
 Ngày 01 tháng 4 năm 2014, UBND Thành phố có Thông báo số 51TB-UBND V/v Chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương (cầu Dã Viên), phường Phường Đúc, phường Thủy Xuân, thành phố Huế      
Xem tin theo ngày