Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 82.236
Truy câp hiện tại 3
Thừa Thiên Huế hướng tới các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
Ngày cập nhật 12/07/2014

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ((27-7-1947 - 27-7-2014) trên địa bàn tỉnh với các nội dung hoạt động nhằm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tiếp tục phát huy truyền thống Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Các nội dung hoạt động chủ yếu như sau:

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ, tự hào ghi nhớ và tôn vinh những cống hiến và hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại địa phương. Tiếp tục khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc; các chủ trương của Đảng, chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công để mọi người am hiểu và đồng thuận cao. 

Biểu dương các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật tại địa phương, xây dựng và tham gia tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Biểu dương khen thưởng các địa phương, tập thể, cá nhân làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần giữ vững danh hiệu “xã, phường, huyện, thành phố làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công”. Chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động, đẩy mạnh công tác xã hội hóa tạo nguồn kinh phí để chăm sóc các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ một cách thiết thực, hiệu quả.

Triển khai và thực hiện việc tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công theo quy định, tránh sai sót, chậm trễ làm ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước và quyền lợi người có công. 

Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cho đối tượng chính sách; Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm về thực hiện chính sách đối với người có công, giải quyết nhanh các đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chính sách.

Tiếp tục vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa cùng các nguồn như Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ xóa đói giảm nghèo… để chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ các gia đình thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ phát triển sản xuất, tạo việc làm nhằm ổn định cuộc sống. Tiếp tục thực hiện phong trào toàn xã hội chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; nhận đỡ đầu chăm sóc thường xuyên cha, mẹ, vợ (chồng) liệt sĩ già yếu cô đơn, thương, bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về học tập và việc làm cho con thương, bệnh binh, con liệt sĩ và con của người có công với cách mạng, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho người có công và thân nhân của họ. 

Tổ chức khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, nhất là các gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa nhân dịp lễ 27/7/2014. Tổ chức vận động cùng với nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 theo Đề án được duyệt khi có hướng dẫn của Trung ương. 

Kiểm tra, rà soát và tiến hành tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang toàn bộ các công trình ghi công liệt sĩ (đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ); đảm bảo các công trình ghi công liệt sĩ luôn được chăm sóc chu đáo, bền vững, xanh, sạch đẹp; thể hiện sự tôn vinh và đáp ứng nhu cầu thăm viếng liệt sĩ của nhân dân; đồng thời là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Tổ chức chuyển quà lễ của Chủ tịch nước, của địa phương đến đối tượng chính sách kịp thời trước ngày 25/7.

Tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương tổ chức họp mặt các gia đình chính sách một cách thiết thực nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, sự hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào; qua đó lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị của những gia đình chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như công tác chính sách tại địa phương để kịp thời đề xuất giải quyết. 

Tổ chức đêm Thắp nến tri ân ở các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, huyện. xem đây là sinh hoạt thường xuyên hàng năm nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ thanh thiếu niên.

Lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm viếng một số gia đình chính sách khó khăn và tiêu biểu ở các huyện, thị,  thành phố. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo danh sách, chuyển về Văn phòng UBND tỉnh. Chú ý danh sách hộ gia đình chính sách tỉnh thăm không được trùng với các huyện, các xã thăm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố tổ chức đoàn đi thăm viếng, tặng quà cho gia đình chính sách.

Hoạt động trong ngày 27/7/2014

Cấp tỉnh: Lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức thăm viếng một số gia đình chính sách tiêu biểu và một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sắp xếp thời gian cử cán bộ về dự họp mặt với xã, phường, thị trấn; tổ chức thăm viếng và tặng quà cho những gia đình chính sách đang gặp khó khăn, nhất là những gia đình ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào sáng ngày 25/7/2014 (sẽ có thông báo riêng).

Cấp huyện: Tổ chức lễ viếng nghĩa trang cấp huyện, thành phố; đồng thời tùy vào điều kiện của địa phương tổ chức họp mặt một số đối tượng chính sách tiêu biểu hoặc tổng kết biểu dương các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Các xã, phường, thị trấn: Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách già yếu, bệnh tật. Tùy điều kiện của từng cơ sở tổ chức họp mặt một số đối tượng chính sách tiêu biểu. Đồng thời tổ chức dâng hương tưởng niệm tại các đền thờ liệt sĩ ở các xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch.

Nguyễn Văn Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày