Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 91.271
Truy câp hiện tại 4

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 02/08/2023

      Ngày 13/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

      Theo đó, 03 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền của Sở gồm: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2023 và thay thế Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tập tin đính kèm:
L.T.T.Hương-P.BĐĐP&BĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày