Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 91.271
Truy câp hiện tại 5

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/08/2023

       Ngày 18/7/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1722/QĐ-UBND ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

      - Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 49 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 59 dịch vụ công trực tuyến một phần và 01 dịch vụ công không xác định là dịch vụ công trực tuyến.

      - Thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: 11 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 15 dịch vụ công trực tuyến một phần và 01 dịch vụ công không xác định là dịch vụ công trực tuyến.

      - Thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã: 02 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 02 dịch vụ công trực tuyến một phần và 01 dịch vụ công không xác định là dịch vụ công trực tuyến.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/7/2023 và thay thế Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 và Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày