Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 86.180
Truy câp hiện tại 22

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày cập nhật 22/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021. Để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, ngày 18/01/2021, UBND thành phố Huế ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để việc treo cờ được triển khai nghiêm túc, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý, trong đó UBND các phường kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện việc treo cờ Tổ quốc; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 6313/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND Thành phố về mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng thời tăng cường công tác trực ban, trực tự vệ đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Với sự chỉ đạo của UBND Thành phố và sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, ban ngành, địa phương trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cũng như sự chủ động triển khai quyết liệt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày