Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 88

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định số lượng học sinh của 1 lớp học trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 14/07/2014

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả trong đầu tư phát triển giáo dục, ngày 04/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Công văn số 3674/UBND-GD quy định số lượng học sinh của 1 lớp học, cụ thể:

        Trên địa bàn thành phố Huế bình quân chung, tối thiểu là 33 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học và 42 học sinh/lớp đối với cấp THCS và THPT; Thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thuỷ là 31 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học và 40 học sinh/lớp đối với cấp THCS và THPT; Huyện Nam Đông, huyện A Lưới là 24 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học và 31 học sinh/lớp đối với cấp THCS và THPT và các huyện còn lại là 28 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học và 36 học sinh/lớp đối với cấp THCS và THPT.

        Quy định này được thực hiện bắt đầu từ năm học 2014 - 2015. Trong trường hợp đặc biệt, ở một số trường, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tỉ lệ tối thiểu học sinh/lớp có thể thấp hơn mức quy định tối thiểu này, nhưng phải có sự điều chỉnh tăng thêm số lượng học sinh/lớp ở những trường thuận lợi để đảm bảo không dưới mức quy định tối thiểu tính chung cho toàn huyện, thị xã và thành phố.

        Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao giao Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện việc bố trí học sinh/lớp không vượt quá quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (mức tối đa) và Chủ tịch UBND tỉnh (mức tối thiểu) tại Công văn này; Trên cơ sở kết quả biên chế lớp, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và kế hoạch định mức biên chế viên chức hàng năm trong ngành giáo dục đào tạo.

        Sở tài chính trên cơ sở định mức biên chế hàng năm của ngành giáo dục đào tạo được phê duyệt để cân đối bố trí kinh phí thường xuyên theo quy định.

        UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện hàng năm căn cứ quy định về tỉ lệ học sinh/lớp theo Công văn này để giao chỉ tiêu tuyển sinh và lập kế hoạch biên chế nhân sự cho các trường học thuộc địa phương quản lý phù hợp theo quy định.

 

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày