Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 98.928
Truy câp hiện tại 174

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố công khai số liệu quyết toán năm 2022
Ngày cập nhật 03/10/2023

Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 của UBND phường Thuỷ Xuân

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày