Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 91.271
Truy câp hiện tại 7

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục TTHC Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Phường
Ngày cập nhật 26/09/2023

Thực hiện Quyết định 3141/QĐ-UBND, ngày  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một của tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày