Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 98.928
Truy câp hiện tại 1.045

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả đánh giá mức độ hài lòng Quý III-2023
Ngày cập nhật 25/09/2023

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hanh Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

 

 

Trong Quý III năm 2023, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND phường Thuỷ Xuân:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận (Từ 06/6/2023 đến 04/9/2023): 733 hồ sơ (thuộc các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Chứng thực, Đất đai, Hộ tịch, Người có công ……)

- Tiến hành khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC: 313 phiếu.

Cụ thể như sau:   

1/ Nơi tiếp đón:

+ Rất hài lòng: 279 phiếu

+ Hài lòng: 34 phiếu

+ Không hài lòng: 0 phiếu

2/ Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC:

+ Rất hài lòng: 285 phiếu

+ Hài lòng: 28 phiếu

+ Không hài lòng: 0 phiếu

3/ Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC:

+ Rất hài lòng: 102 phiếu

+ Hài lòng: 211 phiếu

+ Không hài lòng: 0 phiếu

4/ Thời gian xử lý:

+ Đúng hẹn: 313 phiếu

+ Chậm hẹn nhưng chấp nhận được: 0 phiếu

+ Không đúng hẹn: 0 phiếu

 

5/ Hồ sơ thủ tục hành chính:

+ Đơn giản: 313 phiếu

+ Cần giảm giấy tờ: 0 phiếu

+ Phức tạp: 0 phiếu

UBND phường Thuỷ Xuân thông báo công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại để cá nhân và tổ chức biết, nhằm tham gia đóng góp ý kiến để cán bộ, công chức nâng cao chất lượng phục vụ khi đến giao dịch TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày