Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 86.180
Truy câp hiện tại 33

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 14/01/2021

Ngày 11 tháng 1 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn 211 về việc Triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản đính kèmđược đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tư pháp).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày