Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 72

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND thành phố Huế họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2014
Ngày cập nhật 04/04/2014

 Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 03/2014 về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quý I năm 2014, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng quý II năm 2014

 


 

Tham dự buổi họp có: Đồng chí Nguyễn Kim Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Lê Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố.
Sau khi nghe Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quý I năm 2014, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Dũng –Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã kết luận:
Giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Dũng, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, khẩn trương hoàn chỉnh cáo báo cáo trình UBND Thành phố ký ban hành. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2014 đã nêu trong báo cáo, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các phường cần lưu ý, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
1. Tập trung cho công tác tổ chức Festival Huế 2014, trong đó lưu ý đến việc tăng cường công tác trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố và triển khai việc tổng vệ sinh trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch số 655/KH-UBND ngày 24/3/2014.
2. Giao đồng chí Nguyễn Đăng Thạnh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát và lập quy hoạch mạng lưới các trường, lớp học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, hoàn thành trong quý II/2014. Trong quá lập quy hoạch, đối với các quy hoạch mạng lưới trường, lớp học đã triển khai trong thời gian qua đề nghị phải thể hiện bằng các sơ đồ, bản đồ vị trí.
3. Giao nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND Thành phố rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND-UBND Thành phố để UBND Thành phố thông qua, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời rà soát loại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng ban khác.
4. Văn phòng HĐND Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, bố trí lịch làm việc cho Lãnh đạo Thành phố để tổ chức gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, các nhân sỹ trí thức, nhân dân các nơi bị giải tỏa để chia sẽ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
5. Việc quy hoạch chi tiết của các phường hiện nay, cụ thể đang lập quy hoạch chi tiết phường Thủy Xuân, Hương Long có nhiều nội dung không thực tế, không khả thi gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Vì vậy trong quá trình lập quy hoạch Phòng Quản lý Đô thị nên yêu cầu đơn vị tư vấn đưa ra những giải pháp để có những điều chỉnh hợp lý, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
6. Giao đồng chí Ngô Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo Ban Đầu tư và Xây dựng Thành phố thực hiện quyết toán dứt điểm Dự án Tái định cư và cải thiện cuộc sống dân vạn đò; chỉ đạo Ban Quản lý dự án thoát nước thải Bỉ và Phòng Tài chính Kế hoạch làm thủ tục giải thể dự án thoát nước Bỉ, hoàn thành trong quý II/2014.
7. Giao Trung tâm Công viên cây xanh Huế phối hợp Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Thành phố thực hiện trong quý II trồng cây xanh tại Cụm Công nghiệp An Hòa theo hướng Nhà nước trồng cây và doanh nghiệp bỏ công chăm sóc, bảo quản và tưới cây.
8. Giao Phòng Quản lý Đô thị tham mưu cho UBND Thành phố phương án điều chỉnh dãi phân cách trước mặt Cụm Công nghiệp An Hòa để Lãnh đạo Thành phố làm việc với Sở Giao thông Vận tải.
9. Đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc thông báo số 254-TB/TU ngày 18/02/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 01/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố".
10. Yêu cầu Phòng Văn hóa Thông tin khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4 điểm rao vặt, quảng cáo, hoàn thành trước thời gian tổ chức Festival Huế 2014.
11. Giao đồng chí Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Đài Phát thanh Thành phố tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và Thành phố.
12. Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố đẩy nhanh việc giải tỏa đền bù các dự án trọng điểm của Thành phố, như: dự án chỉnh trang đường Điện Biên Phủ, dự án giải tỏa khu vực Thượng thành - Eo bầu, dựa án mở rộng quốc lộ 1A - cửa ngõ phía Bắc Thành phố.
13. Giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý Đô thị với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản chỉ đạo Ban Đầu tư Xây dựng - chủ đầu tư dự án cải thiện hệ thống thoát nước Kinh thành Huế do Siaap và AFD tài trợ và dự án chỉnh trang sông Ngự Hà đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
14. Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các quỹ đất đã được Thành phố quy hoạch.
15. Giao đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Công ty TNHH NN Môi trường và Công trình đô thị Huế xây dựng phương án về việc chuyển đổi thành công ty cổ phần để báo cáo UBND Thành phố thông qua.
16. Giao đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, Phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Thành phố; thường xuyên theo dõi để chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ công nhân viên chức về lề lối, tác phong làm việc. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ về tin học.
 
(nguồn: Dương Xuân Mân- huecity.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày