Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 73

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (tuần 14/9-20/9/2014)
Ngày cập nhật 23/09/2014
 
 
Các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh phải chấp hành đúng thời gian hoạt động theo quy định

Tăng cường tuyên truyền, giám sát thực hiện tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Rà soát tình hình thuê đất, sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, sản xuất nông - lâm nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập; Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quy định mới về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; 12,5 tỷ đồng chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền; Trước ngày 30/9/2014 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các Dự án mở rộng Quốc lộ 1; Nghiêm khắc xử lý các đơn vị sự nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài; quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (tuần 14/9-20/9/2014).

 

Tăng cường tuyên truyền, giám sát thực hiện tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày 15/9/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung ký ban hành Công văn số 5143/UBND-XH yêu cầu Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện; đề nghị Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách ưu đãi đối với người có công; ý nghĩa, nội dung của đợt tổng rà soát; tổ chức treo băng rôn, áp phich, tờ rơi đến các cụm dân cư, người dân; công khai danh sách trong cuộc họp thôn, tổ dân phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn...

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 03/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh trong 2 năm (2014 - 2015).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động bố trí kế hoạch đi kiểm tra theo địa bàn đã phân công cho các thành viên Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện tổng rà soát đảm bảo đúng trình tự, qui trình theo hướng dẫn; kịp thời giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình tổng rà soát; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/9/2014.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung yêu cầu các thành viên Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 tỉnh bố trí thời gian đi kiểm tra, nắm tình hình thực tế tổng rà soát tại các phường, xã để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền của địa phương; tổng hợp, chuẩn bị nội dung họp Ban rà soát của tỉnh vào đầu tháng 10/2014.

 

Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh

Theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh do Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban thường trực; 02 Phó Trưởng ban là Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Giám đốc Sở Công thương và 07 thành viên khác.

Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm kết quả thực hiện theo quy định. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Rà soát tình hình thuê đất, sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, sản xuất nông - lâm nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập

Thực hiện quy định về giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp, sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, ngày 16/9/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ký ban hành Công văn số 5156/UBND-ĐC yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát danh sách các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, huyện sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp và các tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/9/2014.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan rà soát các tổ chức sự nghiệp công lập của Trung ương sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/10/2014.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản yêu cầu các tổ chức sự nghiệp công lập của Trung ương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, cam kết về tự chủ hay chưa tự chủ tài chính; các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc đang sử dụng đất nhưng chưa lập thủ tục thuê đất, giao đất để thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; dự thảo văn bản gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/10/2014.

 

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 17/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định, có 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế được sửa đổi, bổ sung, gồm: Thủ tục cấp và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan, trên trang thông tin điện tử của Sở và triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định.

 

Từ 17/9/2014, áp dụng quy định mới về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Quyết định, giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ đối với các trường hợp sau:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

3. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

4. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

5. Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

6. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

7. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

8. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Trình tự các bước thực hiện thẩm định, quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp trên, gồm 5 bước:

Bước 1. Xây dựng phương án giá đất.

Bước 2. Trình hồ sơ thẩm định giá đất cụ thể.

Bước 3. Thẩm định giá đất cụ thể.

Bước 4. Hoàn thiện dự thảo Phương án giá đất, trình UBND quyết định giá đất.

Bước 5. Phê duyệt giá đất cụ thể.

Quyết định quy định chi tiết hồ sơ đề xuất giá đất cụ thể, trình tự các bước thực hiện thẩm định, quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp trên.

 

Quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất cho nguời dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu nhà ở An Đông, phường An Đông, thành phố Huế

Theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, các khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho nguời dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu nhà ở An Đông, phường An Đông, thành phố Huế gồm:

- Các lô đất thuộc khu C, D, H.

- Các lô đất thuộc khu B có ký hiệu từ B1 đến B22 và B34 đến B44.

- Các lô đất thuộc khu F có ký hiệu từ F20 đến F37.

- Các lô đất thuộc khu K có ký hiệu từ K1 đến K12.

Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế mẫu nhà ở đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban quản lý phát triển khu đô thị mới, UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy và Công ty Cổ phần đầu tư An Dương quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc xây dựng nhà ở của nguời dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế mẫu nhà ở đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

Kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo hiểm Y tế của tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Quyết định số 1849/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành, Ban chỉ đạo Bảo hiểm Y tế của tỉnh do Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban thường trực, Ông Võ Khánh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh làm Phó Trưởng ban và 11 thành viên khác.

Ban chỉ đạo Bảo hiểm Y tế của tỉnh có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, ban, ngành tổ chức thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lộ trình tiến đến bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra.

 

Kiện toàn Ban điều hành thực hiện thí điểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo định suất

Ngày 15/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về kiện toàn Ban điều hành thực hiện thí điểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo định suất.

Theo Quyết định, Ban điều hành thực hiện thí điểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo định suất do Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban là Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và 6 thành viên khác.

Ban điều hành thực hiện thí điểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo định suất có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, giám sát triển khai thực hiện Đề án; Giải quyết những vấn đề vướng mắc của các đơn vị triển khai thí điểm trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành; Phối hợp thực hiện và đề xuất các phương án phân bổ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Tổ thực hiện Đề án Trung ương sau triển khai thí điểm; Phối hợp với Tổ thực hiện Đề án Trung ương xây dựng công thức tính suất phí và xác định hệ số điều chỉnh sau triển khai thí điểm để đưa vào nội dung sửa đổi Thông tư 09 về phương thức thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

 

12,5 tỷ đồng chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

Ngày 18/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Công văn số 5220/UBND-XDHT thống nhất quy mô đầu tư chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.500 triệu đồng và thực hiện trong 03 năm.

Công trình chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Phong Điền do Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền làm Chủ đầu tư với quy mô xây dựng nền mặt đường 05 tuyến nội thị với tổng chiều dài 948m, gồm các tuyến số 1, 2, 4, 5 (tổng chiều dài là 786m) có mặt cắt ngang 19,5m và tuyến số 3 (có chiều dài là 162m) có mặt cắt là 26m.

Công trình được đầu tư nhằm phát triển hạ tầng giao thông đô thị Phong Điền, phát triển quỹ đất, mở rộng đô thị theo quy hoạch.

 

Trước ngày 30/9/2014 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các Dự án mở rộng Quốc lộ 1

Để giải quyết dứt điểm, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đúng tiến độ yêu cầu của Chính phủ (hoàn thành trước 30/9/2014), ngày 19/9/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu ký ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan đến các dự án mở rộng QL1 tập trung nhân lực, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi địa bàn quản lý; tăng cường đối thoại, tuyên truyền vận động người dân nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 30/9/2014. Cử lực lượng Công an cấp xã phối hợp với các Chủ đầu tư dự án, cơ quan quản lý đường bộ có phương án đảm bảo thi công thuộc địa bàn quản lý.

UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc và UBND thành phố Huế khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, hoàn thành công tác GPMB tại Dự án mở rộng QL1 trước ngày 30/9/2014; Chỉ đạo lực lượng chức năng trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương cấp xã, thôn tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động kết hợp với chính sách hỗ trợ để thuyết phục người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng; Chỉ đạo các Nhà thầu thi công các khu tái định cư khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị thi công, hoàn thành các khu tái định cư theo kế hoạch, tiến độ đã cam kết, trong đó ưu tiên thi công các hạng mục cấp điện, cấp nước để người dân hoàn thiện nhà, ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão; Chủ trì, phối hợp với công an cấp huyện, xã, các tổ chức đoàn thể có liên quan thành lập tổ công tác hỗ trợ, đảm bảo thi công; Rà soát quy trình, thủ tục, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở pháp lý để tổ chức cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cử lãnh đạo Sở phụ trách và cán bộ chuyên môn xuống làm việc với từng địa phương; thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình, thủ tục về đền bù GPMB; hướng dẫn, giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các trường hợp vượt thẩm quyền theo quy định.

Ban Quản lý Dự án 4, Công ty TNHH Trùng Phương chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công đảm bảo cao độ đường mới tương đương mặt đường hiện có nhằm đảm bảo giao thông, an toàn giao thông cho người và phương tiện; Chỉ đạo các nhà thầu thi công cầu khẩn trương khơi thông, hoàn trả nguyên trạng dòng chảy tại các cầu đang thi công, tránh để xảy ra xói lở, gây ngập úng cục bộ do biến đổi dòng chảy khi lũ về, gây thiệt hại tài sản, đe dọa tính mạng người dân; Hiện nay, đã bước vào mùa mưa lũ, các đơn vị nào không chấp hành, gây thiệt hại về người, tài sản thuộc phạm vi quản lý, thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và yêu cầu các Nhà thầu thi công thực hiện nghiêm công tác đảm bảo giao thông, an toàn giao thông theo quy định; Kiểm tra, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các cầu đang thi công nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng người dân.

 

Nghiêm khắc xử lý các đơn vị sự nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài

Ngày 16/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5155/UBND-XH giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành liên quan nghiên cứu, thống nhất tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thu, chi bảo hiểm y tế, phân cấp quản lý, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh…; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/10/2014.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính và các ngành liên quan nghiên cứu, thống nhất tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội tại các đơn vị sự nghiệp, có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện nộp Bảo hiểm xã hội của các đơn vị hành chính sự nghiệp; các trường hợp cố ý không hợp tác, không nộp kéo dài, nghiêm khắc xử lý theo luật định; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/10/2014.

 

Từ 28/9/2014, áp dụng quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 18/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy định gồm 5 chương, 23 Điều.

Diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo các khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Khoản 6, Điều 5 như sau:

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với các khu vực thuộc thành phố Huế tối thiểu 50 m2;

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với các khu vực các phường thuộc thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, thị trấn A Lưới, thị trấn Khe Tre, thị trấn Phong Điền, thị trấn Phú Đa, thị trấn Thuận An, thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô, thị trấn Sịa tối thiểu 40 m2;

- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với các khu vực còn lại tối thiểu 30 m2;

Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng thuộc cá nhân không cung cấp trò chơi điện tử công cộng không được hoạt động từ 23 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau và thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân thủ theo giờ mở, đóng cửa của doanh nghiệp. Đối với các điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số23/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau theo quy định tại Khoản 8 Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

Quyết định quy định chi tiết về quản lý tại điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng... 

 

nguồn:thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày